JiBulletin

Het JiBulletin, hét faculteitsblad van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, is van oudsher een van de karakteristieke onderdelen van Stichting Jurist in Bedrijf. Het tijdschrift verschijnt in een oplage van 1100 exemplaren en wordt kosteloos en exclusief verspreid op de rechtenfaculteit en menig advocatenkantoor. Iedere uitgave staat een thema centraal waarin verschillende aspecten van het recht worden behandeld.

 

Naast de juridische artikelen, worden ook verschillende bekende personen uit de juridische wereld, of personen die een juridische achtergrond hebben, geïnterviewd en kunnen zij zo hun visie uitten op het thema welke centraal staat. Daarnaast zijn er de verschillende, terugkerende en voor u inmiddels bekende rubrieken als ‘Jurist in Bedrijf’, waar afgestudeerden van de Universiteit Maastricht aan het woord komen of juist de rubriek ‘Oprecht opmerkelijk’ waar opmerkelijke gebeurtenissen in de juridische wereld kort samengevat worden. Tevens is er sinds enkele jaren de toegevoegde English Section, om het steeds groter groeiende aantal internationale studenten dat studeert aan onze faculteit tegemoet te komen.

 

Het JiBulletin mag zich na de inhoudelijk verbeteringen alsook de verbeteringen in lay-out over de afgelopen jaren een kwalitatief en gerespecteerd blad noemen. Het faculteitsblad verschijnt dit jaar in de maanden november, januari, maart en juni.

Adres:

Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Tel:

043-3883106

Maandag-Vrijdag, 10:00 – 12:00

Mail:

jib@maastrichtuniversity.nl

24/7 Bereikbaar

Rabobank:

NL10 RABO 0171 7737 80

IBAN

Volg ons op social media!

InstagramLinkedin
© Jurist in Bedrijf 2018.