Bedrijven- en Instellingendag

Zoals de geschiedenis van Stichting Jurist in Bedrijf leert, vindt de Bedrijven- en Instellingendag ook dit jaar plaats op kasteel Vaeshartelt. Deze prachtige locatie onder de rook van Maastricht zal op 18 maart 2020 in het teken staan van de kennismaking tussen de Maastrichtse rechtenstudent en diverse advocatenkantoren, overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

Door middel van meerdere interactieve workshops en een ruim opgezette banenmarkt kan de student zien wat de diverse instanties te bieden hebben en krijgt hij meer inzicht in de stage- en/of beroepsmogelijkheden. Dit vormt dé manier om je perspectief te verbreden en kennis te maken met professionals die je doorgaans niet spreekt of ontmoet.

 

Recruitmentdiner

Aansluitend op de Bedrijven- en Instellingendag organiseert Stichting Jurist in Bedrijf een Recruitmentdiner in het fantastische Chateau Neercanne. Op basis van ingestuurde cv’s maken deelnemende kantoren een selectie uit de aangemelde studenten. Voor de studenten die uitgenodigd worden is dit een bijzondere mogelijkheid om op informele wijze in een sfeervolle omgeving een kantoor beter te leren kennen. Een unieke kans voor de student! Vanzelfsprekend wordt er voor vervoer gezorgd vanuit Kasteel Vaeshartelt richting Chateau Neercanne. Het Recruitmentdiner wordt traditioneel afgesloten met een borrel in het centrum van Maastricht.

Voeg je CV toe bij je aanmelding voor de Bedrijven- en Instellingendag om in aanmerking te komen voor het recruitmentdiner.

Adres:

Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Tel:

043-3883106

Maandag-Vrijdag, 10:00 – 12:00

Mail:

jib@maastrichtuniversity.nl

24/7 Bereikbaar

Rabobank:

NL10 RABO 0171 7737 80

IBAN

Volg ons op social media!

InstagramLinkedin
© Jurist in Bedrijf 2018.